Kế hoạch số 120/KH-BDT của Ban Dân tộc về giúp đỡ xã Tri Lễ năm 2018. (08/04/2018 05:01 PM)
Thực hiện Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân công các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An, Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch giúp đỡ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong năm 2018. Chi tiết
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE