Kế hoạch số 55/KH-BDT ngày 28/2/2018 của Ban Dân tộc về thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS theo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018. (14/03/2018 01:12 AM)

Kế hoạch số 55/KH-BDT ngày 28/2/2018 của Ban Dân tộc về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS” theo Quyết định 498/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018. Chi tiết.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE