Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao 1 tháng năm 2020 (08/02/2020 01:49 AM)
Ngày 06 tháng 02 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức họp giao ban thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải -Trưởng Ban. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 02 năm 2020 tại đây.
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE