Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao 8 tháng năm 2019 (03/09/2019 02:49 PM)
Vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức họp giao ban thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải -Trưởng Ban. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tháng 8 , triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. Xem chi tiết thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2019 tại đây.
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE