Dự thảo Kết luận Thanh tra về việc thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo kết luận Thanh tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An niên độ 2017-2019.
Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại Trụ sở UBND huyện Thanh Chương, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại UBND huyện Thanh Chương.
Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
Ngày 02/3/2020 Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 68/KH-BDT về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020


Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao 2 tháng năm 2020

Ngày 04 tháng 3 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức họp giao ban thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải -Trưởng Ban. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2020. Xem chi tiết thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2020.

Kế hoạch số 61/KH-BDT của Ban Dân tộc

Ngày 28/2/2020 Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 61/KH-BDT về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020


Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao 1 tháng năm 2020
Ngày 06 tháng 02 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức họp giao ban thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải -Trưởng Ban. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 02 năm 2020
Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao 9 tháng năm 2019
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức họp giao ban thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải -Trưởng Ban. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tháng 9 , triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2019. Xem chi tiết thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2019.
Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao 8 tháng năm 2019
Vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức họp giao ban thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải -Trưởng Ban. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tháng 8 , triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. Xem chi tiết thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2019 tại đây.
Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc 6 tháng năm 2019
Vào hồi 07 giờ 30 ngày 29 tháng 7 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức họp giao ban thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải -Trưởng Ban. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Kế hoạch số 148/KH-BDT của Ban Dân tộc

Ngày 03/4/2019 Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 148/KH-BDT về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019

 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE