Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao 1 tháng năm 2020
Ngày 06 tháng 02 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức họp giao ban thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải -Trưởng Ban. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 02 năm 2020
Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao 9 tháng năm 2019
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức họp giao ban thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải -Trưởng Ban. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tháng 9 , triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2019. Xem chi tiết thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2019.
Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao 8 tháng năm 2019
Vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức họp giao ban thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải -Trưởng Ban. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tháng 8 , triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. Xem chi tiết thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2019 tại đây.
Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc 6 tháng năm 2019
Vào hồi 07 giờ 30 ngày 29 tháng 7 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức họp giao ban thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải -Trưởng Ban. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Kế hoạch số 148/KH-BDT của Ban Dân tộc

Ngày 03/4/2019 Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 148/KH-BDT về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019

Kế hoạch số 120/KH-BDT của Ban Dân tộc về giúp đỡ xã Tri Lễ năm 2018.
Thực hiện Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân công các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An, Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch giúp đỡ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong năm 2018.
Kế hoạch số 63/KH-BDT ngày 05/6/2018 của Ban Dân tộc về công tác phòng, chống ma túy năm 2018.
Kế hoạch số 63/KH-BDT ngày 05/6/2018 của Ban Dân tộc về công tác phòng, chống ma túy năm 2018. 
Kế hoạch số 55/KH-BDT ngày 28/2/2018 của Ban Dân tộc về thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS theo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018.

Kế hoạch số 55/KH-BDT ngày 28/2/2018 của Ban Dân tộc về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS” theo Quyết định 498/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018. 

Kế hoạch số 54/KH-BDT ngày 28/2/2018 của Ban Dân tộc về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chế độ chính sách cho đồng bào DTTS và các địa phương có khả năng xảy ra di cư tự do, năm 2018

Kế hoạch số 54/KH-BDT ngày 28/2/2018 của Ban Dân tộc về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chế độ chính sách cho đồng bào DTTS và các địa phương có khả năng xảy ra di cư tự do, năm 2018. 

Kế hoạch số 53/KH-BDT ngày 28/2/2018 của Ban Dân tộc về thực hiện Chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa các DTTS tỉnh Nghệ An năm 2018.

Kế hoạch số 53/KH-BDT ngày 28/2/2018 của Ban Dân tộc về thực hiện Chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa các DTTS tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh Nghệ An, năm 2018. 

 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE