Nghị quyết 120/2020/QH14 chủ trương đầu tư Chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số (20/07/2020 09:49 AM)
Ngày 19/6/2020 Quốc Hội thông qua Nghị quyết số 120/2020/QH14 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Nội dung chi tiết.
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE