Quyết định 1409/QĐ-TTg triển khai Nghị quyết phát triển vùng đồng bào thiểu số (17/09/2020 02:12 AM)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Chi tiết Quyết định 1409/QĐ-TTg

BBT

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE