Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Hội thảo “Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc rất ít người, thực trạng và giải pháp”
  Ngày 24/6 tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc rất ít người, thực trạng và giải pháp" Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đồng chủ trì Hội thảo.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2019.
Ngày 01 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2019.
Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019
Ngày 14/01/2019 Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019.
Bổ sung kinh phí thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1313/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.


Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo
Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 3682/BNV-TL về việc chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020
Ngày 22/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng; giảm giá cước kết nối di động;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018.

Hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh cho hộ nghèo, cận nghèo
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày 06/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, tại Điều 4 quy định các tiêu chí lựa chọn, đối tượng lựa chọn và điều kiện bình chọn người có uy tín, cụ thể:
Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ở xã, thôn ĐBKK vùng DTTS và miền núi thuộc hộ nghèo, cận nghèo
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Trong đó, trẻ em mẫu giáo ở xã, thôn ĐBKK vùng DTTS và miền núi; thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ là một trong những đối tượng thụ hưởng chính của chính sách này.
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE