Chính phủ ban hành Nghị quyết thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số, miền núi
Ngày 15/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 12/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

Ngày 18/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 (Sau đây gọi tắt là Đề án) với số phiếu rất cao (432/434 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành). Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa đối với đồng bào DTTS&MN.

Kết luận về công tác dân tộc trong tình hình mới
  Ngày 30-10-2019, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn. Nghị định này quy định về chính sách đối với CBCCVC, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân, công an nhân dân và cơ yếu) công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Hội thảo “Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc rất ít người, thực trạng và giải pháp”
  Ngày 24/6 tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc rất ít người, thực trạng và giải pháp" Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đồng chủ trì Hội thảo.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2019.
Ngày 01 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2019.
Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019
Ngày 14/01/2019 Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019.
Bổ sung kinh phí thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1313/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.


Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo
Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 3682/BNV-TL về việc chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020
Ngày 22/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE