CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN DÂN TỘC TỈNH NGHỆ AN

  Địa chỉ: Số 3 - Đinh Bạt Tụy - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An - Việt Nam

Tel: 02383.590507;     Fax: 02383.592901

Email: bdt@nghean.gov.vn 

Website: http://www.bdt.nghean.gov.vn

I. Lãnh đạo Ban:

1. Ông: Lương Thanh Hải

Chức vụ: Ủy viên BCH Tỉnh ủy; Trưởng Ban

Điện thoại: 0238.3594434; Di động: 0913350727

Email: hailt@bdt.nghean.gov.vn

2. Ông: Lô Xuân Vinh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0238.3846450 Di động: 0912267116

Email: vinhlx@bdt.nghean.gov.vn

3. Ông: Lương Văn Khánh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0238.3592636; Di động: 0916017376

Email: khanhlv@bdt.nghean.gov.vn

4. Ông: Vy Mỹ Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Di động: 090348444

Email: sonvm@bdt.nghean.gov.vn

II. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc:

1. Văn phòng Ban:

- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: 0238.3590507 ; Di động: 0931355686

Email: hungnm@bdt.nghean.gov.vn

- Ông Bùi Tiến Hùng – Phó Chánh Văn phòng

Di động: 0918382789

Email: bungbt@bdt.nghean.gov.vn / buihung.ktcc@gmail.com

- Bà Lương Thị Lan – Chuyên viên

Di động: 0919570157 -  Email: lanlt@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Chu Thị Thúy Khanh – Kế toán

Di động: 0914498361  -  Email: khanhct@bdt.nghean.gov.vn / thanhkhanhbdtna@gmail.com

- Bà Vi Thị Thanh – Văn thư

Di động: 0982025967  -  Email: thanhvt@bdt.nghean.gov.vn / vithanhbdtcs@gmail.com

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 0238.3838398 ; Di động: 0915687575

Email: huongnt@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Nguyễn Hà Giang – Chuyên viên

Di động: 0944393898  -  Email: giangnh@bdt.nghean.gov.vn / hagiang@gmail.com

- Ông Nguyễn Văn Việt – Chuyên viên

Di động: 0912448875  -  Email: vietnv@bdt.nghean.gov.vn / vietbdt@gmail.com

- Ông Lô Văn La – Chuyên viên

Di động: 0944749678  -  Email: lalv@bdt.nghean.gov.vn 


3. Phòng Chính sách dân tộc

- Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Tâm Long

Điện thoại: 0238.3849883 ; Di động: 0916767258

Email: longnt@bdt.nghean.gov.vn

- Ông Kim Văn Bốn – Chuyên viên

Di động: 0948252444  -  Email: bonkv@bdt.nghean.gov.vn 

- Bà Nguyễn Thị Hải – Chuyên viên

Di động: 0918025306  -  Email: haint@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Vi Thị Thấm – Chuyên viên

Di động: 0913821171  -  Email: thamvt@bdt.nghean.gov.vn / vithambdtna@gmail.com

- Bà Moong Thị Bún – Chuyên viên

Di động: 0916373289  -  Email: bunmt@bdt.nghean.gov.vn / bunmiks89@gmail.com

4. Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

- Trưởng phòng: Bà Lang Thị Phượng

Điện thoại: 0238.3535686 ; Di động:  0915026983

Email: phuonglt@bdt.nghean.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Và Bá Của

Điện thoại: 0238.3592684 ; Di động: 01229117688

Email: cuavb@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Hoàng Thị Thu Hoài – Chuyên viên

Di động: 0943286816  -  Email: hoaiht@bdt.nghean.gov.vn / hoaibdtnghean@gmail.com

- Bà Trần Thị Hường – Cán sự

Di động: 0904475596  -  Email: huongtt@bdt.nghean.gov.vn

5. Thanh tra

- Chánh Thanh tra: Bà Lang Thị Hiến

Điện thoại: 0383. 8696626  hoặc 0914559834

Email: hienlt@bdt.nghean.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Thanh Tần

Điện thoại: 0918001768

Email: tannt@bdt.nghean.gov.vn

- Ông Đinh Xuân Trung Kiên – Thanh tra viên

Di động: 0913226533  -  Email: kiendx@bdt.nghean.gov.vn

- Ông Võ Trọng Niệm – Chuyên viên

Di động: 0914650666  -  Email: nienvt@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Kiều Thị Thủy – Cán sự

Di động: 02388981737  -  Email: thuykt@bdt.nghean.gov.vn 

6. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng DTTS Nghệ An

- Giám đốc: Ông Nguyễn  Đăng Tịnh

Điện thoại: 0238.8682345 

Email: tinhnt@bdt.nghean.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Trần Tuấn Thi

Điện thoại: 0238.8682838 ; Di động: 0975559777

Email: thitt@bdt.nghean.gov.vn

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE