Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2561/QĐ-TTg 31/12/2016 Quyết định số 2561/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số"
92/QĐ-BDT 30/07/2015 Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An
91/QĐ-BDT 30/07/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An
34/2015/QĐ-UBND 29/06/2015 Quyết định 34/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An
304/KH-UBND 27/05/2015 304/KH-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về Tăng Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc”
498/QĐ-TTg 14/04/2015 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025
2165/QĐ-UBND 20/05/2014 QĐ số 2165/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc tỉnh Nghệ An đến năm 2020
2356/QĐ-TTg 04/12/2013 Quyết định số 2356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2013 về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020
2355/QĐ-TTg 04/12/2013 Quyết định sô 2355/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
<<  <  1  2  >  >>