Danh sách câu hỏi
Skip portletPortlet Menu
Câu hỏi :
Đối tượng, mức hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện Kinh tế - Xã hội ĐBKK theo Quyết định 12/2013/QĐ-TTg
Người gửi : Admin
Ngày gửi : 09/07/2015
Trả lời

Tại Thông tư Liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Liên bộ Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh Trung học phổ thông ở vùng có điều kiện Kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn quy định: Về Đối tượng thụ hưởng: - Học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. - Học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ: - Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số: + Đang học cấp trung học phổ thông tại trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) thuộc loại hình công lập; + Bản thân, bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; + Do nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, nên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập. - Đối với học sinh là người dân tộc Kinh: Ngoài các điều kiện được quy định đối với học sinh là người dân tộc thiểu số còn phải thuộc hộ nghèo. Về mức hỗ trợ: - Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. - Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Hiệu lực thi hành: Chính sách này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013.

<<   <  1  >  >>